Framtiden är här – igen

31 december, 2009

Idag tio år sedan den där upphausade nyårsaftonen 1999, tio år sedan vi tog steget in i framtiden och 2000-talet. Och imorgon kommer 00-talet att vara historia. När jag i somras besökte mina föräldrar och rotade lite i en av hemmets bokhyllor hittade jag flera av de böcker som företaget som min mor jobbar för lät sina anställda läsa för dryga tio år sedan, för att de skulle få en bättre uppfattning om en omvärld stadd i allt snabbare förändring. Bredvid Alexander Bards och Jan Söderqvist ”Nätokraterna” hittade jag boken ”20 världar – trender för framtidsfolket” från 1998, där framtidforskningsinstitutet Kairos Future försöker ge en bild av hur världen skulle komma att se 2010. Det magiska framtidsåret 2000, närmade sig med stormsteg, samtidigt som globaliseringen och nya kommunikationstekniker började göra sig allt mer gällande. Det var dags att blicka 12 år framåt i tiden då 2000-talet skulle kännas som vardag och de förändringar som under 90-talet gick att skönja skulle ha fått fäste på allvar. Boken är indelad i 20 kapitel, som vart och ett tecknar en bild av världen 2010, det handlar till exempel om ”Gränslöshetens värld”, ”Symbolernas värld” och ”Tänkandets värld”.  Visst finns det en kittling i att läsa texter om framtiden när man så att säga sitter med facit i hand – 1998 känns både nära och långt borta. Vem kommer mer än vagt ihåg internetföretaget Boxman? 1998 hade hälften av svenskarna tillgång till internet och fascinerat berättas om att utföra bankärenden över telefon eller en www-adress och att ”fler och fler dator kan idag hantera bilder och enklare ljud, några kan hantera avancerat ljud och video.” Det var ännu långt till Youtube, Twitter och Facbook, vilka kanske är exempel på ”Pratandets Värld” som ett av kapitlen heter. Visst ser man vissa av de tendenser som här skissas, men trots att man förstår att mycket är medvetet tillspetsat, känns det som att många av artikelförfattarna haft väl höga tankar om hur mycket som skulle ha hunnit förändrats. Vad sägs om: ”Det råder en kosmopolitisk etnisk mix i alla samhällen” eller ”Det råder helt fri rörlighet på den globaliserade arbetsmarknaden.” Den positiva anda som från politiskt håll på 90-talet fanns kring internet och de nya informationsteknologierna har nu på senare år snarare förbytts i en vilja att övervaka och kontrollera informationsflödena. Osäkerheten och olika typer av tillfälliga anställningar har ökat på arbetsmarknaden, men knappast på grund av en illojalitet bland unga arbetstagare som det skisseras i kapitlet ”Nomadernas värld” – en fast anställning ter sig snarare som en fjärran dröm för många unga. Men boken är förstås framför allt skriven utifrån ett företagsperspektiv och orienterad mot konsumtionsmönster och företagsstrategier. Kapitlet ”Tudelningens värld”, som skisserar en allt större tudelning mellan de som kan anpassa sig till de nya förhållandena och de som sackar efter, avslutas med att läsaren bland annat skall fundera över: ”Vilka exempel på tudelning är positiva respektive negativa för er del?”

SJs gratistidning Kupé har under hösten haft en artikel på samma tema, fast framåtblickande: ”2019 – så blir ditt liv”. Här utropas att vi på grund av klimat- och finanskrisen är mitt uppe i ett värderingsskifte, som gör att vår syn på status helt kommer att förändras. Välgörenhet och godhet kommer vara centralt 2019. Vi kommer att leva mer harmoniskt och ”livspusslet vi alla försöker lägga kommer att bli mycket lättare om tio år”, när jobb och fritid smälter samman. Klassresan kommer förlora i betydelse då de flesta kommer att födas in i medelklassen, där vi kommer att ”återerövra hushållsarbetet, hitta tid för det och finna njutning i det”. Om vi inte är inne en stressig period förstås, då kommer vi att hyra in tjänster av alla slag som aldrig förr. En text full av motsättningar, ena studen närodlat och lokalt – nästa stunden exotiska och udda resmål på andra sidan jorden. knappast kommer alla att räknas in i detta ”vi” som genomgående används, någon måste ju utföra hushållsarbetet och springa ärenden när ”vi” själva just då inte finner tid och njutning för det.  Och återigen skisseras ett ultraflexibelt arbetsliv bestående av ”kunskapsarbetare” istället för anställda.  Skenande klimatförändringarna och finanskriser kräver förstås långsiktig planering och visioner, men då krävs något helt annat än böcker som Status – vägen till lycka på vilken Kupés artikel baseras, att miljövänligheten blir något annat än en statusmarkering, ett sätt att distansera sig från pöbeln.

Med hopp om en god framtid – Gott nytt år!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: